Forum

Tilbage med ølmærket :-(

16. oktober 2007 kl. 13:09
Vi har leveret vores ølmærke fra Danske Ølentusiaster tilbage da vi ikke er helt kan gennemskue måden det bliver delt ud på. Nedenstående indlæg er bragt i det aktuelle nummer af DØs blad, Ølentusiasten, og gengives her så ikke-medlemmer også har en mulighed for at læse det:


Dansk Ølmærke: Uudnyttet potentiale.

Med sidste nummer af Ølentusiasten kom hæftet "Vejen til godt øl", med beskrivelser af de i vinters uddelte mærker. Vi kunne da konstatere at der desværre ikke er sket de store ændringer i procedurene siden sidst.

Ølbaren har længe været kritiske mht. måden Danske Ølentusiaster (DØ) har valgt at uddele ølmærker på. Da vi modtog det første af slagsen i 2003 opfordrede vi DØ til at ændre på nogle ting med det formål at hæve gennemskueligheden og dermed troværdigheden af mærkerne. Da vi modtog vores andet mærke i 2005 valgte vi at levere det tilbage, inklusive konstruktiv kritik til mærkeudvalget i håb om at fremprovokere en dialog. Det gør vi igen nu med vores tredie mærke, denne gang med dette indlæg her i bladet, og endnu engang med det formål at skabe debat om mærket.

Ølbaren har naturligvis ingen ret overhovedet til at blande sig i hvordan DØ vælger at agere. Vi har sådan set heller ikke krav på respons på vores kritik. Vi kan faktisk slet ikke tillade os og brokke os!
Men, både som brugere af mærket og som mærkemodtager mener vi at der bør gøres et par tiltag for at højne kvaliteten af mærket, og som ølsted og mærkemodtager har vi en stor interesse i at DØs ølmærke får stor gennemslagskraft og vinder anerkendelse på længere sigt. Jo bedre mærke, jo mere stolt kan man være over at modtage det - og jo mere er det værd, både for DØ, for DØs medlemmer og for modtagerne!
Vi mener at DØ med den nuværende linje misser en chance for at gøre ølmærket til en institution.


Vores anke har gået og går på manglende gennemskuelighed omkring hvordan mærkerne tildeles. I "Vejen til godt øl" står der bl.a.:

"Bedømmelser af enkelte værtshusbesøg er blevet indsendt af menige medlemmer af Danske Ølentusiaster, hvorefter foreningens lokale tillidsfolk har bidraget med generelle vurderinger af stedet. Endelig er Dansk Ølmærke blevet tildelt af foreningens landsbestyrelse og Ølmærkeudvalget i fællesskab."

Ovenstående giver temmelig vide rammer for hvordan et mærke kan uddeles. Er et givent steds mærke primært uddelt af medlemmerne, lokale tillidsfolk, mærkeudvalget eller bestyrelsen? Fordelingen af "stemmer" mellem de fire parter er næppe ens fra sted til sted. Derfor må det være relevant om det det ene sted primært er medlemsbedømmelser der ligger til grund for mærket, og et andet sted primært mærkeudvalg- og bestyrelsesudtalelser.

Der vil sandsynligvis være meget få medlemsbedømmelser af nogle steder, mens der på andre steder kan være adskillige.
Et højt antal bedømmelser har naturligvis indflydelse på hvor godt mærket repræsenterer det faktiske niveau på stedet, så denne oplysning er vigtig, specielt når der er stor forskel på antallet af bedømmelser fra sted til sted.

Vi mener mærket ville være tjent med at disse oplysninger stod at læse ved hvert af dem.

Derudover savner vi en mere udspecificeret kategoribedømmelse. Der er opstillet en række meget fornuftige kategorier som stederne skal bedømmes i, men i beskrivelserne er det meget svingende hvad der er nævnt om stedernes formåen i de enkelte kategorier. Hvor er stedet "faldet i gennem"? Eller hvad gjorde at stedet sneg sig op til et sølvmærke? Det vil styrke troværdigheden markant hvis folk (mærkemodtagere inkluderet!) konsekvent kan se begrundelserne for dette og hint, simpelthen "hvad er godt og hvad er skidt".


Hvis man vælger at tydeliggøre hvordan mærkerne er uddelt kunne man (eller rettere DØ) dog frygte at flere pludselig ville føle trang til at justere lidt på procedurene. Vi vil derfor gerne allerede nu foreslå hvordan man yderligere kunne forbedre mærket. Som vi ser det er der i meget grove træk to veje at gå: Gør det helt udvalgsbedømt eller helt medlemsbedømt.

Den udvalgsbedømte vej er fx. at et navngivent mærkeudvalg ganske simpelthen tager rundt og anmelder stederne. Denne model kræver en hel del af et sådant mærkeudvalg hvad angår integritet, professionalisme og arbejdemængde!

Den medlemsbedømte vej ført helt ud kan fx. ses på ratebeer.com: Alle kan bedømme steder, og alle bedømmelser ligger til frit skue. På denne måde er det meget nemt at skille skidt fra kanel! Kvaliteten af de enkelte bedømmelser kan diskuteres (den er generelt høj i et dedikeret forum), men det kan gennemskueligheden næppe! Hvis der er bedømmelser nok på et sted vil den gennemsnitlige kvalitet være høj nok til at danne grundlag for et mærke.

Vi foretrækker den medlemsbedømte... Med 11000 medlemmer og lavet på den rigtige måde skulle det kunne lade sig gøre at få folk op af stolene og anmelde.

Med håb om at det kan bruges,
Jan Hansen
Ølbaren

Tilføj kommentar

Navn:
evt. mail:


Skriv teksten i billedet her og et tegn mere efter eget valg:

Åbningstider: Man-ons 16-01, tor 16-02, fre-lør 14-02, søn 14-23. Kontakt: mail eller tlf.: 3535 4534 (i åbningstiden når vi kan nå det)